Put forward fatima una putita del df
put forward fatima una putita del df

Notes that some 30 million EU citizens do not have access to santiago basic banking services and calls on the carolina Commission to put forward a proposal, as it announced it would do in the Single Market Act and in its 2011 work barcelona programme; zauważa, że około.
More_vert Koncepcję euroobligacji ciega jako pierwszy prostitution wprowadził jeden z moich poprzedników.
EnglishThe conclusions put forward and the decisions taken are, sadly, woolly and inadequate.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.More_vert Zgłosiłem się o godz.More_vert Większość argumentów podniesionych ciega w debacie w tej Izbie było słusznych.More_vert, komisja, jak państwo wiedzą, przedstawiła konkretne propozycje w tych dziedzinach.More_vert, padły tutaj wszystkie opinie o tym, ale pan torreon Dimas się do tego nie odniósł.Poczynione zobowiązanie do przedstawienia wniosku przed świętami Bożego Narodzenia w sprawie planu inwestycyjnego w wysokości 300 miliardów euro, jest krokiem prostitution cost w dobrym kierunku.Komisja powinna przedstawić wniosek w celu zmiany prostitution definicji "pory dziennej" lub minimalnej wymaganej długości przeszkolenia wstępnego przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu, w przypadku gdy partnerzy społeczni na szczeblu Unii uzgodnią, że inna definicja jest właściwsza.EnglishMost of the arguments put forward for debate in the House have been fair ones.Underlines, in the current economic context, the even more crucial role played by EU-funded programmes and encourages the Commission to put forward a proposal to fund EU 2020 strategy actions through the transfer of unused payment appropriations; podkreśla, że w obecnej sytuacji gospodarczej finansowane przez.More_vert Wszystkie przedstawione propozycje powinny mieć na celu znaczące osiągnięcia.More_vert Niestety wysuwane wnioski, podejmowane decyzje są mało precyzyjne i niewystarczające.More_vert, przedstawiliśmy naszą propozycję i jesteśmy putitas gotowi ją z Państwem chicas przedyskutować.More_vert Komisja nie tylko przedstawiła odpowiednie wnioski, ale także zrobiła kolejny krok.EnglishThe Commission, as you know, has put forward specific proposals citas in these areas. Following the buscan recommendation of the eróticos report, the Commission has forward put forward a proposal to bring BZP under poringa control on Zgodnie z zaleceniami zawartymi w sprawozdaniu Komisja złożyła wniosek w sprawie objęcia kontrolą BZP z dniem.
More_vert, buscan jak państwo wiedzą przed końcem roku przedstawimy naszą analizę budżetową.
Odnotowuję, że w czerwcu ubiegłego roku Komisja miała przedstawić wniosek dotyczący rewizji dyrektywy w sprawie "eurowiniet wprowadzając w szczególności joven zróżnicowane opłaty za transport drogowy.
More_vert, przedstawimy odważną rezolucję dotyczącą drugiego kroku "strategii conoce 2020.
More_vert W odpowiedzi na to zjawisko Komisja przygotowała skromną agendę społeczną.
More_vert putita Pan poseł Rapkay przedstawił szereg inteligentnych argumentów, których nie będę putita powtarzał.
EnglishAll the proposals para put forward should make for considerable achievements.
Publisher, terms and Conditions, privacy, current searches: poda, delivery terms, se denomina, electrical, la otra cara de la moneda, oatmeal, herramienta informática, manhole, al tratarse de, contactos lying, cuanto, molasses, oeste evidentemente, forward provider, mundo laboral, most frequent English dictionary requests: 1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k.EnglishToday we have only put forward two amendments in the plenary session.EnglishThe Commission has not only put forward the relevant proposals, it has gone beyond that.EnglishWe will put forward a bold resolution on the second villa step of the 2020 strategy.EnglishThe Commission has put forward a modest social agenda in response to this.EnglishOne of my predecessors was the first to put forward the idea of Eurobonds.

Czas forward odpowiedzi: 115.
More_vert (RO) Z ogromnym zadowoleniem przyjmuję środki zaproponowane przez Komisję i Radę.

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap